Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie

Godziny otwarcia

 

Od 17.11.2018  pływalnia czynna w soboty do 20.30

 

PŁYWALNIA CZYNNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 

PONIEDZIAŁEK         7.00-8.30         10.00-10.45      11.30-12.15                                      17.00-20.00    21.00-22.00*

WTOREK                      7.00-8.30         10.00-10.45                                                                   16.30-17.30     18.20-22.00*

ŚRODA                                                                                     12.15-13.00                                                                  17.00-22.00*   

CZWARTEK                 7.00-9.15         10.00-10.45      11.30-12.15                                                                     17.30-22.00*

PIĄTEK                         7.00-9.15         10.45-11.30                                                                                                  17.00-22.00*

SOBOTA                          9.00-20.30*

NIEDZIELA                 10.00-20.00*  

                                                                                                                

                                                                                                             * Oznacza godzinę  opuszczenia obiektu OSR                                                             

                                                                                                               

HARMONOGRAM REZERWACJI TORÓW

(  X – tory zarezerwowane)

PONIEDZIAŁEK:

6:30 7:00 7:30 8:15 8:30 9:00 9:30 10:00 10:45 11:00 11:30 12:00 12:15 13:00 13:45 14:00
1 TOR x x x x x x x x x x x x x x
2 TOR x x x x  x  x x x  x x x x
3 TOR x x x  x  x x x  x  x  x x x
4 TOR x x x x x  x  x  x  x  x  x x
5 TOR x x  x x  x  x  x x x x
6 TOR x  x  x x  x x  x  x x x
14:30 15:15 16:00 16:30 16:45 17:00 17:30 18:00 18:15 19:10 19:55 20:00 21:00 21:15 21:35 22.00
1 TOR x  x x  x  x x  x  x  x  x  x x x x  –
2 TOR  x x x  x x x  x  x x  x x x x x
3 TOR x  x  x  x  x  x  –
4 TOR x  x x x x  x  x x x  –
5 TOR x x  x x  x x  x  x x  –
6 TOR  x  x x x  x  x  x x x x x x x  –


WTOREK:

6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:45 11:00 11:30 12:00 12:45 13:00 13:45 14:00
1 TOR x x x x  x  x  x  x  x  x  x x x  x
2 TOR x x  x x  x x  x  x  x  x x  x x x
3 TOR x x x x  x x x x x x  x  x x x
4 TOR x x  x x  x x  x x x  x x  x
5 TOR x x  x  x  x  x  x x  x  x x x x
6 TOR x x x x  x x x  x x x x x
14:45 15:00 15:15 16:00 16:30 17:00 17:30 18:20 18:30 19:00 19:30 19.45 20:30 21:00 21:15 21.45
1 TOR x  x x x x x x x x x x  x
2 TOR  x x  x x  x x x x x x x x
3 TOR  x  x  x  x x  x  x x  x x x  x  x
4 TOR  x  x  x x x x  x x
5 TOR  x  x  x  x x x  x x x x x
6 TOR  x  x  x x x  x x x  x  x x  x x x x


ŚRODA:

6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:15 11:00 11:45 12:00 12:15 13:00 13:30 14:00
1 TOR  – x x  x x x x x x  x x x  x x  x x
2 TOR  –  x  x  x x x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
3 TOR  –  x  x  x x x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
4 TOR  –  x  x  x x x x  x  x  x  x  x  x  x  x
5 TOR  –  x  x  x x x x  x  x  x  x  x  x  x  x
6 TOR  – x  x x x x x x  x  x  x  x  x  x  x
14:45 15:00 15:30 16:00 16:15 17:00 17:50 18:15 18:30 19:15 19:45 20:00 20:45 21:15 21:35 22.00
1 TOR  x  x x x x x x x x x x x x x  –
2 TOR  x  x  x  x  x  x  x x x x x x x x  –
3 TOR  x  x  x  x  x  –
4 TOR  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  –
5 TOR  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  –
6TOR  x  x  x  x  x  x x  x  x  x  x  x  x  x  x  –

CZWARTEK:

6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:15 10:00 10:45 11:00 11:30 12:15 12:45 13:00 13:30 14:00
1 TOR  –  x x x x x  x x x x  x x x x
2 TOR  x  x  x  x x  x x  x x x  x  x  x
3 TOR  x x x  x x x x x  x x  x  x  x
4 TOR  –  x x x x x  x x x  x  x  x
5 TOR x x x x  x x  x  x  x
6 TOR x x  x x x  x  x  x
14:45 15:00 15:15 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:10 19:00 19:50 20:35 20:45 21:00 21:15 21.45
1 TOR  x  x  x  x x x x x x x x x  x x
2 TOR  x  x  x  x x x x x  x x x x x x
3 TOR  x  x  x  x  x  x  –
4 TOR  x  x  x  x  x  x  x x x x x x x x
5 TOR  x  x  x x  x  x x x x x
6 TOR  x  x  x  x x x x x x x x x x x

 

PIĄTEK 

6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:15 10:00 10:45 11:30 12.00 12:45 13:15 13:00 13:30 14:00
1 TOR  –  x  x  x  x  x  x  x x  x  x  x
2 TOR  –  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
3 TOR  –  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
4 TOR  –  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
5 TOR  –  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
6 TOR  –  x  x  x  x  x  x  x  x  x
14:30 15:00 15:15 16:00 16:30 17:00 17:45 18:00 18:30 19:15 19:45 20:10 20:40 21:00 21:35 21:45
1 TOR  x  x  x  x x  x x x  x x  x  x  x  x  –
2 TOR  x  x  x  x  x  x x x x x x x  x  x  –
3 TOR  x  x  x  x  x  x  x  x  –
4 TOR  x  x  x  x  x  –
5 TOR  x x x x x x  x x X x  x  x x  –
6 TOR x x x x x x  x x  x x x x x x  –

 

 

SOBOTA:

 7.00  7.30  8.00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:15 12:00 12:30 13:00 13:45 14:00
1 TOR  –  –  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
2 TOR  –  x  x  x  x  x  x  x  x  x
3 TOR  –  x
4 TOR  –  x  x  x  x  x
5 TOR  –  –  x
6 TOR  –  –  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
14:30 15:30 15:45 16:15 16:45 17:15 17:30 18:00 18:45 19:00 19:45  20.30  21.00  22.00
1 TOR  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  –  –  –
2 TOR  x  x  x  x  –  –  –
3 TOR  x  x  –  –  –
4 TOR  x  x  –  –  –
5 TOR  x  x  x  x  x  x  x  x  –  –  –
6 TOR  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  –  –  –

 

NIEDZIELA:

6:30 7:00 7:30 8:00 9:00 10:00 10:30 11:00 11:15 11:45 12:00 12:40 13.00 13:25 13:45 14:00
1 TOR  –  x x  x x  x  x  x  x  x  x  x
2 TOR  –  –  –  –  –  x  x
3 TOR  –  –  –  –  –
4 TOR  –  –  –  –
5 TOR  –  –  –  –
6 TOR  –  –  –  –  –  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
14:20 15:10 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00
1 TOR  –  –  –  –
2 TOR  –  –  –  –
3 TOR  –  –  –  –
4 TOR  –  –  –  –
5 TOR  –  –  –  –
6 TOR  x  x  x  –  –  –  –

(X – tory zarezerwowane)

(  –   opuszczenie niecki basenowej)