Informacja odnośnie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego

  • Strona główna
  • Informacja odnośnie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego

Informacja odnośnie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego

 

Informacja odnośnie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego

2012-11-13  Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie informuje, że podpisana została umowa nr ZRP 2/2012 z Wykonawcą: Piotr Kuc działającym pod firmą : Piotr Kuc Inwestycje Kapitałowe „PROFIT”,    32—080 Bolechowice, Ul. Jurajska 227 na wykonanie czynności obsługi ratowników wodnych  na pływalni OSR w Zabierzowie w okresie:  01.12.2012 – 3112.2014.

Umowę podpisano w wyniku rozstrzygnięcia w dniu 31.11.2012r. przetargu nieograniczonego w ramach postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego ZRP 2/2-012, które zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych na Portalu UZP pod nr 411300 – 2012 w dniu 22.10.2012.

Wybrana oferta jest najkorzystniejszą, spełniającą wymogi precyzowane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie:                                                                                                                                                                      Wybrany oferent przedstawił najniższą cenę godziny dyżuru ratownika wodnego brutto oraz akceptował w ofercie wszystkie wymogi zawarte w postanowieniach propozycji umowy na przedmiotową usługę.