Czy chcesz, aby Twoje podatki wracały do Ciebie? GODZINY OTWARCIA PŁYWALNI WE FERIE 2013

  • Strona główna
  • Czy chcesz, aby Twoje podatki wracały do Ciebie? GODZINY OTWARCIA PŁYWALNI WE FERIE 2013

Czy chcesz, aby Twoje podatki wracały do Ciebie? GODZINY OTWARCIA PŁYWALNI WE FERIE 2013

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Zabierzów tj. na dzień 31 grudnia roku podatkowego, jest ona miejscem Twojego zamieszkania – rozliczając się z podatku dochodowego od dochodów osobistych (PIT), wskaż w zeznaniu podatkowym miejsce, w którym mieszkasz. Wskaż Gminę Zabierzów.

Pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli z rozliczeń rocznych w PIT, trafiają w około 40 proc. do budżetu gminy, w której mieszkasz. Jeśli więc płacisz 1000 zł podatku dochodowego, do gminy w której mieszkasz, trafi ok. 400 zł.  Te 400 zł można przeznaczyć na kształtowanie najbliższego Ci otoczenia i finansowanie usług publicznych, z których na co dzień korzystasz.
Warunek jest  jeden
Twoje podatki wrócą do Ciebie, jeśli w zeznaniu podatkowym wskażesz jako miejsce zamieszkania Gminę Zabierzów.
KROK PO KROKU
Jeśli rozliczasz się z podatku dochodowego na formularzu PIT 37 to wpisz:
w części A – Drugi Urząd Skarbowy, Kraków ul. Krowoderskich Zuchów 2
w części B – adres zamieszkania na terenie Gminy Zabierzów
Jeśli z podatku dochodowego rozlicza Cię Twój płatnik (pracodawca), zawiadom go, że miejscem Twojego zamieszkania na dzień 31 grudnia roku podatkowego była Gmina Zabierzów.
Złóż właściwe dla siebie zeznanie podatkowe PIT –37 w Drugim Urzędzie Skarbowym nie później niż w terminie do 30 kwietnia.
Nie musisz zawiadamiać o zmianach naczelnika poprzedniego urzędu skarbowego – urzędy skarbowe same wymienią między sobą informacje i zaktualizują Twoje dane.
Nie musisz w pośpiechu dokonywać formalności meldunkowych i zmieniać miejsca stałego zameldowania – właściwość miejscowa urzędu skarbowego ustalana jest na podstawie miejsca Twojego zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie. Jeśli w ciągu roku zajdzie potrzeba aktualizacji Twoich danych np. zmiana rachunku bankowego do zwrotu nadpłaconego podatku na składanym w Urzędzie Skarbowym formularzu ZAP3 w pozycji B2 wpisz jako miejsce zamieszkania Gminę Zabierzów.

Nie musisz składać formularzy osobiście w Urzędzie Skarbowym Kraków przy ul. Krowoderskich Zuchów 2, wystarczy je wysłać listem poleconym.
Jeśli po przeczytaniu ulotki masz jeszcze wątpliwości zadzwoń tel. 12 283 07 41,
a wyjaśnimy Ci dokładnie wszystkie szczegóły akcji!
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT, stanowią około 30% dochodów budżetu Gminy. Z Twoich podatków może być finansowany m. in.: rozwój sieci kanalizacyjnej, budowa i remonty dróg gminnych, chodników, oświetlenia, infrastruktury społecznej czy placówek oświatowych.

Tak niewiele potrzeba, aby Twoje podatki wróciły do Ciebie!