60 lat łucznictwa w Zabierzowie

60 lat łucznictwa w Zabierzowie

 

Rok 2013 jest wyjątkowy dla zabierzowskiego łucznictwa. Miejscowy Grot Zabierzów obchodzi jubileusz 60-lecia. Klub przez lata swo­jej dzia­łal­no­ści spor­to­wo­-or­ga­ni­za­cyj­nej wy­cho­wał wie­lu zna­ko­mi­tych za­wod­ni­ków, którzy zdo­by­wa­li me­da­le na mi­strzo­stwach Polski, Świa­ta i Eu­ro­py.

Z okazji jubileuszu przez cały rok odbywały się zawody i turnieje rangi mistrzowskiej, a w ostatnią sobotę przyszedł czas świętowania i podsumowań podczas gali zabierzowskiego łucznictwa. W gronie zaproszonych gości nie brakowało obecnych i dawnych zawodników, działaczy sportowych, przedstawicieli władz Gminy i sponsorów wspierających działalność klubu. Zabierzowskie łucznictwo to nie tylko sport uprawiany wyczynowo, to również, a może przede wszystkim, rozwijanie pasji i forma spędzania wolnego czasu. W ciągu tych 60 lat przez tory łucznicze i wakacyjne obozy sportowe przewinęło się kilkuset młodych Zabierzowian, wokół tej inicjatywy skupieni są rodzice, inicjatywę tę wspierają władze samorządowe i zaprzyjaźnieni sponsorzy. W efekcie zabierzowskie łucznictwo to ruch społeczny, o wieloletniej tradycji i solidnych podstawach. O dorobku klubu więcej można się dowiedzieć z biuletynu okolicznościowego, opublikowanego na stronach Polskiego Związku Łuczniczego (http://www.archery.pl/strona-5-0-1479.html) i klubu Grot Zabierzów (www.grotzabierzow.pl). Trzeba nadmienić, że w dorobku klubu jest 307 medali zdobytych wyłącznie na zawodach najwyższej rangi – Mistrzostw Świata, Europy i Polski, oraz  niezliczona ilość trofeów na zawodach rangi międzywojewódzkiej czy okręgowej. Niewiele klubów łuczniczych w Polsce może równać się z tymi osiągnięciami. Życzymy 100 LAT!