TURNIEJ 3X3 KOSZYKÓWKI ULICZNEJ w KRZESZOWICACH

TURNIEJ 3X3 KOSZYKÓWKI ULICZNEJ w KRZESZOWICACH

14rysz

REGULAMIN

TURNIEJU ULICZNEJ KOSZYKÓWKI 3×3

KRZESZOWICE 2014

1. ORGANIZATOR:

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

ul. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice

telefon: 12 / 282 14 65

2. CEL IMPREZY:

– popularyzacja gry w koszykówkę,

– integracja społeczeństwa,

– promocja Gminy Krzeszowice jako Gminy przyjaznej turystom,

3. TERMIN TURNIEJU :

17.08.2014

4. ZAPISY OD DNIA 01.08.2014 (ilość miejsc ograniczona).

W razie dużej ilości zawodników zgłoszonych przed datą turnieju, w dniu zawodów nie

będzie już prowadzonych zapisów.

5. MIEJSCE:

RYNEK W KRZESZOWICACH

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:

6.1. Udział w turnieju

◦ bezpłatny we wszystkich kategoriach dziecięco – młodzieżowych

◦ w kategorii OPEN – 10 zł od zgłoszonego zawodnika

6.2. Turniej rozgrywany będzie w 4 kategoriach wiekowych:

– mini koszykówka /chłopcy i dziewczęta razem/ – roczniki: 2001 i młodsi,

– chłopcy – roczniki: ’98, ’99, 2000,

– dziewczęta – roczniki: ’98, ’99, 2000,

– open /mężczyźni/ – rocznik ’97

6.3. Drużyna liczy 3 osoby + 1 osoba rezerwowa (nie ma możliwości dopisywania

dodatkowych zawodników do drużyny, po zamknięciu rejestracji).

6.4. Drużynę reprezentuje kapitan, który odpowiada za drużynę oraz wszelkie formalności

związanych z uczestnictwem w turnieju (wypełnienie druków, itp.)

6.5. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu w przypadku

stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika nie zgłoszonego uprzednio na formularzu

zgłoszeniowym, bądź podania przez kapitana zespołu danych niezgodnych z prawdą.

Tylko gracze zgłoszeni w formularzu są upoważnieni do gry.

7. SYSTEM ROZGRYWEK

7.1Rozgrywki prowadzone są w czterech kategoriach:

– mini koszykówka / chłopcy i dziewczęta razem/ – roczniki: 2001 i młodsi

– chłopcy- roczniki: 98, 99, 2000 (junior)

– dziewczęta – roczniki: 98, 99, 2000 (junior)

– open /mężczyźni/ – rocznik 97

Według harmonogramu:

9.30 – 10.00 – zgłoszenia drużyn w kategoriach mini i junior (dokonuje kapitan)

10.00 – 12.00 – rozgrywki grup mini i junior

12.00 – 12.45 – zgłoszenia drużyn w kategoriach open (dokonuje kapitan)

12.00 – 13.00 – konkursy oraz występy artystyczne

13.00 – 16.00 – rozgrywki open

7.2. Eliminacje – system grupowy:

  • · o podziale drużyn na grupy zdecyduje losowanie;
  • · o kolejności miejsc w grupach decyduje:

– większa ilość zwycięskich meczów

– wynik bezpośredniego meczu

– korzystniejsza różnica punktów

7.3. Finały – system pucharowy (w zależności od ilości zgłoszeń)

8. ZASADY GRY:

8.1. Mecze koszykówki 3×3 rozgrywane są na boiskach o wymiarach od 9×9 do 12×12 m,

na jeden kosz. Na boisku zaznaczona jest linia przerywana w odległości 6,75 m.

8.2. Każda gra musi rozpocząć się udziałem dwóch trzyosobowych drużyn składających

się z graczy uprzednio zgłoszonych do turnieju, a zakończyć, posiadając w składzie co

najmniej 2 zawodników.

8.3. O tym, która drużyna będzie w posiadaniu piłki jako pierwsza, decyduje losowanie.

8.4. Każdy uzyskany kosz to 1 punkt. Za kosz uzyskany z dystansu (zza linii od kosza

6,75m tzw. linii dystansowej) zalicza się 2 punkty. Graczowi niewolno w trakcie rzutu

dotknąć tej linii.

8.5. Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 11 punktów lub przez 10 minut ciągłej

gry.

8.6. W przypadku zakończenia 10 minutowego czasu gry i nie uzyskania przez którąś z

drużyn 11 punktów, mecz jest przerywany i zapisywany jest wynik uzyskany przez drużyny

w czasie 10 minut.

8.7. W przypadku, gdy po 10 minutach gry wynik jest remisowy, zarządzana jest dogrywka

– „Złoty kosz”, czyli gra się do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego kosza. Grę

rozpoczyna się od rzutu sędziowskiego.

8.8. Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka po rzucie

własnej drużyny jest dozwolona.

8.9. Każdej drużynie przysługuje do wykorzystania jeden 30-sekundowy czas w trakcie

meczu.

8.10. Mecz sędziuje sędzia wyznaczony przez organizatora.

8.11. Należy dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów w imię przyjacielskiej

i serdecznej atmosfery zawodów. Sędzia ma werdykt ostateczny.

8.12. Złośliwe faule, zauważone przez sędziego gry, będą karane rzutem za 1 punkt z linii

5 m oraz przekazaniem piłki po rzucie drużynie pokrzywdzonej.

8.13. Brutalność w grze lub złe zachowanie całej drużyny podczas turnieju może

doprowadzić do wykluczenia jej z rywalizacji.

8.14. Limit fauli na drużynie – 4, przy piątym i kolejnych faulach – rzut wolny.

8.15. Przepisy gry obowiązują wg. przepisów PZKOSZ chyba, że organizator zastrzega to

w regulaminie.

9. NAGRODY:

9.1 Dla trzech pierwszych drużyn w poszczególnych kategoriach wiekowych: medale,

dyplomy, nagrody finansowe lub rzeczowe.

9.2. W konkursach indywidualnych: statuetka dla najlepszego zawodnika/zawodniczki,

nagroda rzeczowa.

10. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

10.1. Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania

koszy do gry niezgodnie z regulaminem.

10.2. Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje

zawodników powstałe w trakcie turnieju.

10.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku

istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach w

regulaminie.

10.4. Uczestnicy zawodów przystępujący do rozgrywek zapoznali się z regulaminem i

akceptują jego założenia.

10.5. Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada.

10.6. Organizator zapewnia: sprzęt sportowy, opiekę medyczną.