Jeśli jeszcze nie potrafisz pływać, najwyższy czas to zmienić!

  • Strona główna
  • Jeśli jeszcze nie potrafisz pływać, najwyższy czas to zmienić!

Jeśli jeszcze nie potrafisz pływać, najwyższy czas to zmienić!

W ramach projektu „Już pływam” ogłaszamy nabór uczniów szkół podstawowych z klas I-VI na zajęcia nauki pływania na basenie OSR w Zabierzowie. Nauka będzie realizowana w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia będą się odbywać od marca do czerwca 2016 roku 1 – 2 razy w tygodniu (45 minut).
Koszty uczestnictwa: Koszt całego kursu dla rodziców/opiekunów to 20 zł, rodzice/opiekunowie zapewniają także dowóz dziecka na pływalnie OSR w Zabierzowie. Koszty wynajęcia pływalni, instruktorów, ratowników pokrywa Gmina Zabierzów i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Termin zgłoszeń do 21 grudnia 2015 roku. Miejsce zgłoszeń: Kasa Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Zabierzowie.