Już pływam w gminie Zabierzów!

Już pływam w gminie Zabierzów!

 

W marcu br. rusza w gminie Zabierzów projekt Już pływam!

Realizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Gminy Zabierzów, który we współpracy z Ośrodkiem Sportowo-Rekreacyjnym w Zabierzowie organizuje naukę pływania dla nie umiejących pływać uczniów klas I-VI ze szkół podstawowych, wyłonionych w drodze rekrutacji.Nauka pływania realizowana jest w formie zajęć pozalekcyjnych na krytej pływalni, przez wykwalifikowanych instruktorów i pod nadzorem ratowników.

W ramach czterech kursów o wymiarze 20 godzin każdy, w okresie od marca do czerwca 2016 i od września do grudnia 2016 r., zakłada się naukę pływania łącznie dla 60 osób.

W programie zajęć założono zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się w wodzie i w jej pobliżu poprzez edukację w zakresie korzystania z różnego rodzaju kąpielisk. Dodatkowo uczestnicy programu nabędą podstawowe umiejętności i podstawy poprawnej techniki oraz umiejętności pływackich, poprawią kondycję i podniosą ogólną sprawność fizyczną, w tym o charakterze profilaktycznym jako korekta wad postawy i skrzywień kręgosłupa.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie sprawdzian potwierdzający opanowanie podstawowych umiejętności pływackich.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Gminy Zabierzów.

 

proj1 juz p0lywam mniejszy