II Aquathlon- Zabierzów z okazji Dnia Dziecka 3.06.2016r (piątek)

  • Strona główna
  • II Aquathlon- Zabierzów z okazji Dnia Dziecka 3.06.2016r (piątek)

II Aquathlon- Zabierzów z okazji Dnia Dziecka 3.06.2016r (piątek)

Bez tytułu

Co to jest aquathlon?
Aquathlon to odmiana triathlonu. Zawodnicy kolejno: pływają i biegną, bądź biegną, pływają i jeszcze raz
biegną (nie ma kolarstwa).
W aquathlonie nie ma oficjalnie ustalonych dystansów. Przykładowym dystansem w aquathlonie może być 1 km
pływania i 5 km biegu lub 2,5 km biegu, 1 km pływania i 2,5 km biegu.
Regulamin zawodów w aquathlonie
CEL:
Upowszechnienie aquathlonu, pływania i biegania wśród dzieci i młodzieży jako wszechstronnej formy ruchu.
Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Zabierzowa i okolic.
Zdrowe i bezpieczne wakacje, przeciwdziałanie zagrożeniom podczas wakacji, udzielanie pierwszej pomocy.
ORGANIZATORZY:
UKP Kmita Zabierzów
Szkoła Pływania RAK- swimsport
Klub Triathlonwy Water Knights Zabierzów
KIEROWNICTWO ZAWODÓW :
Krystian Frankiewicz
Damian Wentrych
Grzegorz Mytnik
SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW:
Artur Czerwiec
SPONSORZY :
Diamant- Michał Kruk.
Cortez- Piotr Urbanik
FoodCare Zabierzów
ORGANY WSPIERAJĄCE :
Gmina Zabierzów- Wójt Elżbieta Burtan
Ośrodek Sportowo- Rekreacyjny w Zabierzowie – Dyr Adam Liss
Jacek Krupa- Marszałek Województwa Małopolskiego- Patronat honorowy
BIURO I MIEJSCE ZAWODÓW:
Ośrodek sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie ul. Kolejowa 15a, 32-080 Zabierzow
Tel. Artur Czerwiec 509536643 email plywanie@rak-swimsport.pl
Kategorie wiekowe i dystanse w Aquathlonie w podziale na dziewczęta i chłopcy (decyduje rok urodzenia
nie data):
1. 7 lat i młodsi /25m pływania i 200m biegu
2. 8-9 lat /50m pływania i 500m biegu
3. 10-11 lat /100m pływania i 1km biegu
4. 12- 13 lat /200m pływania i 1km biegu
5. 14 lat i starsi / 400m pływania i 2km biegu
KONKURENCJE:
Dystans pływacki odbędzie się na pływalni OSR Zabierzow ul. Kolejowa 15a
Dystans biegowy odbędzie się na boisku sportowym przyległym do pływalni.
Serie pływackie będą rozstawione uwzględniając czas zgłoszenia i wiek
KLASYFIKACJA:
Wynik końcowy to łączny czas z pływania i biegu. Zawodnicy po konkurencji pływackiej bedą startować
odcinki biegowe z handikapem po pływaniu.
Minimalna liczba osób w kategorii to 6 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników kategoria zostanie
połączona z kategorią wyższą.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia wyłącznie przez email: plywanie@rak-swimsport.pl do dnia 1.06.2016 (środa) do godziny 24.00. Po
tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
W zgłoszeniu należy podać Imię i nazwisko datę urodzenia oraz czas orientacyjny na pływanie
OPLATY:
Opłata startowa wynosi 20zł/ osobę dla dzieci z spoza gminy Zabierzów winna być wniesiona do dnia
2.06.2014r przelewem na konto: UKP Kmita Zabierzów KBS- 86 8591 0007 0030 0157 4401 0001, decyduje
data wpływu. Opłata startowa po tym terminie wniesiona w biurze zawodów wynosi 40 zł/ osobę.
PATRONAT MEDIALNY:
Dziennik Polski, Goniec, Z nad Rudawy
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Do zawodów będą dopuszczone osoby zdrowe. Po podpisaniu przez siebie lub rodzica/ prawnego opiekuna
oświadczenia o stanie zdrowia oraz osoby, które uiściła opłatę startową zgodna z regulaminem.
NAGRODY:
Dla wszystkich uczestników pamiątkowy medal oraz pakiet startowy składający się z napoju, pączka, owocu,
talonu na grilla.
Za miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach wiekowych, w podziale na dziewczęta i chłopców pamiątkowe
statuetki oraz nagrody rzeczowe.
Wsród wszystkich startujących na końcu zawodów zostaną rozlosowane nagroda główna (rower). Warunkiem
otrzymania nagrody jest osobisty odbiór podczas losowania. W miarę pozyskiwania sponsorów ilość nagród
może ulec zmianie.
Postanowienia Końcowe
Do startu nie zostaną dopuszczone osoby które nie zweryfikują swojego udziału w zawodach w biurze zawodów
przed ich rozpoczęciem. Osoby które nie złożą pisemnej zgody na udział w zawodach (druk w załączeniu).
Organizator wprowadza limit uczestników do 200 osób
Zawody odbędą się z zabezpieczenie ratowników WOPR oraz ratownika medycznego.
Pomiar czasu ręczny.
Nie dopuszcza się startu w kolcach
ORIENTACYJNY PROGRAM ZAWODÓW:
Piątek 3.06:
14.00- 15.00 obowiązkowa weryfikacja zawodników w biurze zawodów
15.00 obowiązkowa odprawa techniczna przed zawodami dla startujących zawodników lub opiekunów w biurze
zawodów
15.10 rozgrzewka w wodzie
15.30 start części pływackiej
16.00-16.15 zakończenie konkurencji pływania i ogłoszenie wyników
17.00 start dystans biegowy w podziale na kategorie wiekowe i miejsca na boisku przy OSR Zabierzów
18.00 dekoracje
18.30 Grill Party
*Program minutowy zawodów może ulec zmianie po weryfikacji i zostanie podany na odprawie technicznej