Gminne Otwarte Mikołajki Pływackie Zabierzów 9/12/2016

 • Strona główna
 • Gminne Otwarte Mikołajki Pływackie Zabierzów 9/12/2016

Gminne Otwarte Mikołajki Pływackie Zabierzów 9/12/2016

Organizatorzy i wsparcie :

Zawody współfinansowane  z budżetu Gminy Zabierzów

Patronat Honorowy Marszałka Woj. Małopolskiego Jacka Krupy

 

Gminne Otwarte Mikołajki Pływackie Zabierzów 9/12/2016 (Piątek)

 1. Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia OSR Zabierzów, Zabierzów, ul. Kolejowa 15a

 • pływalnia: 25m
 • ilość torów 6
 • wody: 27oC
 • Biuro zawodów czynne od godziny 14.00
 • Rozgrzewka godzina 15.00
 • Początek zawodów godzina 15.30
 1. Termin zawodów: 9 grudnia 2016r (piątek )
 1. Organizator zawodów i wsparcie:
 • UKP Kmita Zabierzów
 • Gmina Zabierzów – Wójt Elżbieta Burtan
 • Patronat hon. Marszałka Woj. Małop. Marka Sowy
 • RAK- Swimsport
 • Ośrodek Sportowo- Rekreacyjny w Zabierzowie
 • Diamant- Michał Kruk
 1. Sponsor zawodów: Diamant
 2. Naczelnik zawodów: Artur Czerwiec
 3. Gość specjalny zawodów: Św. Mikołaj
 4. Zasady uczestnictwa:
 • Każdy zawodnik ma prawo do 2 startów indywidualnych (kat. 2010 i młodsi tylko raz) oraz jednego startu w sztafecie 4x25m stylem zmiennym
 • Do zawodów nie będą dopuszczeni zawodnicy z licencjami MOZP
 • Uczestnikiem zawodów musi być osoba umiejąca pływać
 1. Program zawodów:
L.p. dystans styl K/M KATEGORIE WIEKOWE (rok urodzenia)
1-2 25m Dowolny K/M 2010 i młodsi
3-4 25m Dowolny K/M 2009 2008
5-6 50m Dowolny K/M 2007
7-8 100m Dowolny K/M 2006 2005 2004 i starsi
9-10 25m Grzbietowy K/M 2009 2008
11-12 50m Grzbietowy K/M 2007
13-14 25m Motylkowy K/M 2006 2005 2004 i starsi
15-16 25m Klasyczny K/M 2008
17-18 50m klasyczny K/M 2007
19 Sztafeta 4x 25m Zmienny Miesz. 2006 i starsi  (2 dziewczyny/ 2 chłopców)
20 Sztafeta 4x 25m Zmienny Miesz. 2007 i młodsi  (2 dziewczyny/ 2 chłopców)

 

rozgrzewka  – godz. 15.00          zawody – godz. 15.30

 • sztafeta 4x 25m o Puchar Dyrektora OSR Zabierzów Adama Lissa oraz  worek niespodzianek Św Mikołaja, polega na przepłynięciu stylem zmiennym (kolejność- styl grzbietowy, styl klasyczny, styl motylkowy, styl dowolny) w drużynie mieszanej według kategorii podanych w grafiku. Każda sztafeta musi w swoim składzie posiadać po dwie osoby z każdej płci.  Ze względu na płytką wodę drugi w kolejności styl klasyczny rozpoczynamy ze startu z wody.
 1. Zgłoszenia do zawodów: zgłoszenia należy dostarczyć na adres poczty elektronicznej:                      pływanie@rak-swimsport.pl  w terminie do 5 grudnia 2016      (poniedziałek  godzina 20.00).

            Drużyny które potrafią skorzystać z pliki lxf proszone o kontakt z organizatorem w celu zgłoszenia elektronicznego.

 Zgłoszenia po terminie 5.12.2016r nie bedą przyjmowane.

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia DD/MM/RRRR, dystans                            i konkurencje oraz najlepszy wynik uzyskany w ostatnich 12 miesiącach.

 1. Regulamin zawodów:
 • Zawody przeprowadzane są seriami na czas, bez podziału na kategorie wiekowe
 • Po zakończeniu każdej konkurencji zostaną ogłoszone wyniki z podziałem na kategorie wiekowe
 • Dopuszcza się używania sprzętu ułatwiającego pływanie (deski, makaron etc.) dla konkurencji 25m stylem dowolnym w kategorii 2010 i młodsi Regulamin rozgrzewki:
 • Tor 6 jest torem jednokierunkowym, przeznaczonym również na skoki do wody
 • Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów
 1. Nagrody:
 • Za miejsca I – III medale i dyplomy w każdej konkurencji indywidualnej i kategorii wiekowej
 • Puchary i nagrody rzeczowe za miejsca I- III w sztafetach
 • Paczki od Św. Mikołaja (odbiór przed zawodami przy rejestracji w biurze zawodów)
 • Dla dzieci urodzonych w latach 2010 i młodszych medal za uczestnictwo w zawodach, wręczany bezpośrednio po zakończonym wyścigu.
 • Atrakcyjna Nagroda główna do wylosowania wsród wszystkich startujących, tylko odbiór osobisty
 • Niespodzianki w miarę pozyskiwania sponsorów
 1. Zasady finansowania:
 • koszty organizacyjne pokrywa organizator
 • koszty uczestnictwa ponoszą uczestnicy
 • opłata startowa wynosi 20zł od zawodnika – płatna przed zawodami w biurze zawodów
 • Osobie dokonującej opłaty startowej przysługuje paczka od Świętego Mikołaja wydawana w biurze zawodów
 1. Postanowienia końcowe: za dyscyplinę i porządek w trakcie zawodów odpowiadają                         opiekunowie oraz rodzice
 1. Harmonogram zawodów:
  • 14-15.00 rejestracja zawodników, odbiór paczek i uiszczenie opłaty startowej
  • 15.00-15.20 rozgrzewka w wodzie
  • 15.30 rozpoczęcie zawodów i start najmłodszej kategorii
  • 15.50 dekoracja najmłodszej kategorii wiekowej
  • 16.00 kontynuacja zawodów
  • 18.00 zakończenie i ceremonia dekoracji roczników 2009 i starszych
  • 18.30 Losowanie nagrody głównej spośród wszystkich startujących.