Informacja z otwarcia ofert postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu ograniczonego

  • Strona główna
  • Informacja z otwarcia ofert postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu ograniczonego

Informacja z otwarcia ofert postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu ograniczonego

Informacja z otwarcia ofert postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na: „Usługa zapewnienia obsługi ratownika na pływalni w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym w Zabierzowie w okresie 01.01.2017 – 31.12.2018.”

 

 

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena */ Czas reakcji
01 PIOTR  KUC, działający pod firmą: INWESTYCJE  KAPITAŁOWE

PROFIT

32-082 Bolechowice, Ul Jurajska 227

 

289 982,60zł netto

289 982,60zł brutto

Czas reakcji 2h.
02 Fundacja Wodna Służba Ratownicza 50-227  Wrocław, ul. Kleczkowska 50 391 326,00 zł netto

391 326,00zł brutto

Czas reakcji 2h.
  03

 

MULTIGRUPA Spółka  z o.o.

50-111  Wrocław, Rynek  20/21` lok. 15

400 356,60 zł netto

400 356,60 zł brutto

Czas reakcji 24h

 

 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 369 000,00zł brutto