Podatek wraca do Ciebie

Podatek wraca do Ciebie

 

265

 

Pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli z rozliczeń rocznych w PIT, trafiają w około 40 proc. do budżetu gminy, w której mieszkasz. Jeśli więc płacisz 1000 zł podatku dochodowego, do gminy w której mieszkasz, trafi ok. 400 zł.  Te 400 zł można przeznaczyć na kształtowanie najbliższego Ci otoczenia i finansowanie usług publicznych, z których na co dzień korzystasz.

Warunek jest  jeden Twoje podatki wrócą do Ciebie, jeśli w zeznaniu podatkowym wskażesz jako miejsce zamieszkania Gminę Zabierzów. 

KROK PO KROKU
Jeśli  rozliczasz się z podatku dochodowego na formularzu PIT 37 to wpisz:

w części A – Drugi Urząd Skarbowy,  Kraków ul. Krowoderskich Zuchów 2

w części B – adres zamieszkania na terenie Gminy Zabierzów
Jeśli z podatku dochodowego rozlicza Cię Twój płatnik (pracodawca), zawiadom go, że miejscem Twojego zamieszkania na dzień 31 grudnia roku podatkowego była Gmina Zabierzów.
Złóż właściwe dla siebie zeznanie podatkowe  PIT –37 w Drugim Urzędzie Skarbowym nie później niż w terminie do 30 kwietnia.
Nie musisz zawiadamiać o zmianach naczelnika poprzedniego urzędu skarbowego – urzędy skarbowe same wymienią między sobą informacje i zaktualizują Twoje dane.

Nie musisz w pośpiechu dokonywać formalności meldunkowych i zmieniać miejsca stałego zameldowania – właściwość miejscowa urzędu skarbowego ustalana jest na podstawie miejsca Twojego zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie. Jeśli w ciągu roku zajdzie potrzeba aktualizacji Twoich danych np. zmiana rachunku bankowego do zwrotu nadpłaconego podatku na składanym w Urzędzie Skarbowym formularzu ZAP3 w pozycji B2 wpisz jako miejsce zamieszkania Gminę Zabierzów.

Nie musisz składać formularzy osobiście w Urzędzie Skarbowym Kraków przy ul. Krowoderskich Zuchów 2, wystarczy je wysłać listem poleconym.
Jeśli po przeczytaniu ulotki masz jeszcze wątpliwości zadzwoń tel. 12 283 07 41,a wyjaśnimy Ci dokładnie wszystkie szczegóły akcji!
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT, stanowią około 30% dochodów budżetu Gminy. Z Twoich podatków może być finansowany m. in.: rozwój sieci kanalizacyjnej, budowa i remonty dróg gminnych, chodników, oświetlenia, infrastruktury społecznej czy placówek oświatowych.
Tak niewiele potrzeba, aby Twoje podatki wróciły do Ciebie!

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonują zmian w zakresie miejsca zamieszkania, które następnie podają w rocznym rozliczeniu podatkowym (najczęściej PIT-36),  składając wniosek na druku CEIDG-1. Wniosek taki składa się w dowolnym urzędzie gminy, bez względu na miejsce zamieszkania czy prowadzenia działalności lub on-line gdyż ewidencja jest scentralizowana.

Należy pamiętać, że miejsce zamieszkania, podane w rozliczeniu rocznym musi być zgodne z miejscem zamieszkania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zatem, aby udziały w podatku dochodowym wpływały do danej gminy (np. Gminy Zabierzów) należy dokonać zmiany w Centralnej Ewidencji składając wniosek na druku CEIDG-1,podając nowe miejsce zamieszkania.
Należy podkreślić, że składając roczną deklarację (np. PIT-36)  podajemy miejsce zamieszkania na 31 grudnia roku, za który się rozliczamy, zatem nie później niż w tym dniu wniosek CEIDG musi być złożony w urzędzie gminy lub przedłożony w trybie on-line.
Poniżej opisano sposób składania wniosku CEIDG-1
Tryb składania Wniosku CEIDG-1
Osoby fizyczne, chcące zarejestrować działalność gospodarczą, mają do wyboru kilka dróg:
•    Rejestrację/ logowanie w CEIDG, wypełnienie wniosku online i złożenie go przez internet.
•    Rejestrację/ logowanie w CEIDG, wypełnienie wniosku online, wydrukowanie i dostarczenie do urzędu gminy.
•    Pomijając logowanie, wypełnienie wniosku online, wydrukowanie i dostarczenie do urzędu gminy.
•    Pobranie i złożenie wniosku (w formie papierowej) w gminie. Tam zostanie on przekształcony na wniosek elektroniczny.
•    Przesłanie wniosku do gminy za pomocą listu poleconego. Wniosek dostarczany w ten sposób, musi być opatrzony podpisem notarialnie   potwierdzonym.

Do złożenia wniosku niezbędna jest weryfikacja tożsamości i podpisu osoby, której wniosek dotyczy.
Aby zarejestrować konto, można posłużyć się ‚podpisem elektronicznym’ z certyfikatem kwalifikowanym, albo nieodpłatnym ‚profilem zaufanym’ na platformie ePUAP. Jedynie 5 firm w Polsce oferuje sprzedaż ‚podpisu elektronicznego’. Natomiast ‚profil zaufany’ można bezpłatnie dostać w Urzędzie Gminy Zabierzów, Urzędzie Skarbowym, a także wybranych oddziałach ZUS. Na stronie Ministerstwa Gospodarki dostępna jest lista tych placówek.
CEIDG-1 można też złożyć za pomocą formularza w danym Urzędzie Gminy lub wysłać listem poleconym. Jeśli wniosek składamy osobiście, musimy go opatrzyć własnoręcznym podpisem. Jeśli robimy to przy pomocy listu poleconego, nasz podpis na wniosku musi być poświadczony notarialnie.

W razie wątpliwości zadzwoń: tel.12 283 07 41