Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie

 

Woda na pływalni w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym w Zabierzowie spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.