Informacja o stworzonych grupach nauk pływania

Informacja o stworzonych grupach nauk pływania

Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie

zwraca się do Rodziców /Opiekunów/ dzieci, które uczestniczyły w testach kwalifikacyjnych do grup pływackich na początku września br. organizowanych przez OSR ,

a nie udostępniły numeru kontaktowego o uzupełnienie tych danych

w Kasie OSR osobiście, telefonicznie lub mailowo

w jak najkrótszym czasie gdyż grupy zostały już stworzone.

 

tel / fax:  122-851-154    Kasa w.21
tel / fax:  122-851- 200  Kasa w.21
kom.  664-437-808

mail: kasaosr@interia.pl