GODZINY OTWARCIA PŁYWALNI

GODZINY OTWARCIA PŁYWALNI

 

PŁYWALNIA CZYNNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 

PONIEDZIAŁEK         7.00-8.30         10.00-10.45      11.30-12.15                                      17.00-20.00    21.00-22.00*

WTOREK                    7.00-8.30         10.00-10.45                                                             16.30-17.30     18.15-22.00*

ŚRODA                                                                         12.15-13.00                                                                  17.00-22.00*   

CZWARTEK                 7.00-9.15         10.00-10.45      11.30-12.15                                                              17.30-22.00*

PIĄTEK                        7.00-9.15         10.45-11.30                                                                                        17.00-22.00*

SOBOTA                      9.00-20.30

NIEDZIELA                10.00-20.00*  

                                                                                                                

                                                                                            * Oznacza godzinę  opuszczenia obiektu OSR.                                                                          

Dostępność torów w Harmonogramie dostępności torów na stronie  http://osrzabierzow.pl/wp-admin/post.php?post=32&action=edit