Udostępnienie pływalni w czasie Ferii 2020

Udostępnienie pływalni w czasie Ferii 2020

    W dniach 04- 07.02.2020 pływania czynna w godz.10.00-22.00  dostępność co najmniej 3 torów

     W dniu 08.02.2020 pływalnia czynna w godz. 10.00-19.30

                                                        W dniu 09.02.2020 pływalnia czynna w godz. 10.00-20.00