Komunikat o jakości wody w basenie

Komunikat o jakości wody w basenie

 

Zgodnie z badaniami z dnia 12.10. 2020 r. woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

 

SB_17406_02_2020 Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie

SB_17407_02_2020 Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie

SB_17409_02_2020 Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie