Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na: „Usługa zapewnienia obsługi ratownika na pływalni w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym w Zabierzowie w okresie 01.01.2021 – 31.12.2022.”

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena */ Czas reakcji
01 INWESTYCJE  KAPITAŁOWE

PROFIT  PIOTR  KUC

32-082 Bolechowice, Ul Jurajska 227

 

430053,39 zł netto

430053,39 zł brutto

Czas reakcji 2 h.
02 Fundacja Wodna Służba Ratownicza 50-227  Wrocław, ul. Kleczkowska 50 531060,00 zł netto

531060,00zł brutto

Czas reakcji 2 h.
  03

 

Fundacja D.T. Sport 64-100 Leszno ul. Średnia 16 443144,52 zł netto

 443144,52 zł brutto

Czas reakcji 2 h

 

 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 464 000,00zł brutto