Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania

 

Dotyczy: zamówienia publicznego nr ZRP 1.2020  z dnia  02.11.2020r

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Przedmiot zamówienia:

Usługa zapewnienia obsługi ratownika na pływalni w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym w Zabierzowie w okresie 01.01.2019 – 31.12.2020.

 

*****

 

32-080  Ośrodek  Sportowo  Rekreacyjny  w  Zabierzowie

Zabierzów, ul. Kolejowa 15 A

informuje o wyniku postępowania ogłoszonego

 

w Biuletynie Zamówień Publicznych NA PORTALU UZP 605134-N-2020  w dniu 02.11.2020r., na Tablicy Ogłoszeń w dn.  02.11.2020r, na stronie internetowej Zamawiającego www.osrzabierzow.pl w dn.  02.11.2020r.

 

Złożonych ofert 3 z czego wykluczono lub odrzucono 0

Cena najtańszej oferty  wynosi 20,49 zł/ godz. dyżuru zł netto, 20,49 zl / godz. dyżuru  brutto.

Cena najdroższej oferty  wynosi 26,50 zł/ godz. dyżuru zł netto; 26,50 zł/ godz. dyżuru brutto.

 

 

 

Wybrano ofertę:

INWESTYCJE  KAPITAŁOWE  PROFIT PIOTR  KUC

  32-082 Bolechowice,  Ul. Jurajska  277 

 

Uzasadnienie wyboru:                                                              

Wyboru Wykonawcy dokonano zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą, spełnia wymagania i warunki SIWZ oraz uzyskała najwyższy wskaźnik oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria.

Cena wybranej oferty wynosi: 22,01 zł /godzinę dyżuru netto 22,01 zł/ godzinę dyżuru brutto, czas reakcji 2h.

Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w dniu: 17.12.2020r w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym w Zabierzowie, Zabierzów, ul. Kolejowa 15 A. 

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena */ Czas reakcji
01 INWESTYCJE  KAPITAŁOWE

PROFIT  PIOTR  KUC

32-082 Bolechowice, Ul Jurajska 227

 

22,01 zł brutto/ godz. dyżuru
Czas reakcji 2h.
02 Fundacja Wodna Służba Ratownicza

50-227  Wrocław, ul. Kleczkowska 50

26,50 zł brutto/ godz. dyżuru
Czas reakcji 2h.
  03

 

 Fundacja D.T. Sport 64-100 Leszno ul. Średnia 16 22,68 zł brutto/ godz. dyżuru
Czas reakcji 2h.

 

 

Porównanie ofert według zasad określonych w SIWZ:

 

 

Nr oferty

 

Cena oferty brutto

 

LP= Pc x ilość członków komisji

SUMA
Czas reakcji
 

01

 

22,01 zł/ godz. dyżuru

 

60% x 3 = 180

300
2h 40% x 3 = 120
 

02

 

26,50 zł/ godz. dyżuru

 

49,83% x 3 = 149,20

269,00
2h 40% x 3 = 120
 

03

 22,68 zł / godz. dyżuru 58,22% x 3 = 174,68  294,68 
 2h 40% x 3 = 120