Z powodu epidemii lodowiska nie będzie

Z powodu epidemii lodowiska nie będzie

 

W tym roku Ośrodek Sportowo Rekreacyjny nie uruchomi lodowisko na płycie zabierzowskiego Rynku.

Lodowisko w ciągu ostatnich lat zdążyło zjednać sobie liczne grono entuzjastów tej formy rekreacji i aktywności na świeżym powietrzu. Niestety w tym sezonie zimowym, nasze plany pokrzyżowała epidemia SARS-CoV-2, nieustabilizowana sytuacja epidemiologiczna oraz nieprecyzyjne, stwarzające problemy interpretacyjne przepisy rządowe regulujące funkcjonowanie lodowisk. Z opinii Ministerstwa Sportu wynika, że lodowiska mogą być udostępniane tylko na zawody: „Jeżeli na lodowiskach/torach łyżwiarskich odbywają się współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe, to takie aktywności sportowe mogą być przeprowadzane. W omawianym kontekście wprowadzony jest natomiast zakaz indywidualnego uprawiania sportu, tzn. gdyby osoby chciały korzystać z lodowiska/toru łyżwiarskiego, poza dopuszczonymi formami, to takie działanie w rozumieniu obowiązujących przepisów jest niedopuszczalne”.

Na lodowisko na zabierzowskim Rynku – o ile zagrożenie epidemiologiczne minie – zapraszamy za rok.