Zmiany na pływalni od 15.12.2021

Zmiany na pływalni od 15.12.2021

Zmiany w regulaminie OSR Zabierzów na okres obostrzeń związanych z epidemią

Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2021 roku

(Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

Poniższe zapisy wprowadzające dodatkowe lub inne rozwiązania niż obowiązujące w dotychczasowym regulaminie mają przed nimi pierwszeństwo. Rozwiązania nie opisane poniżej zgodne są z dotychczasowym regulaminem.

 

 

Szanowni Państwo,

 

wykonując Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – uprzejmie informujemy, iż na pływalni może jednorazowo przebywać wyłącznie 17 osób które nie udowodniły, że przyjęły dwie dawki szczepionki przeciwko COVID-19 lub posiadają aktualny negatywny wynik testu.

Upraszamy w związku z tym o:

1) dobrowolne okazywanie świadectwa szczepienia dwiema dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 przy wejściu na pływalnię,

2) cierpliwość – gdyż z chwilą, gdy liczba osób na pływalni, które nie okazały świadectwa wskazanego w pkt 1 osiągnie 17, każda kolejna osoba może być wpuszczona tylko, jeśli okaże świadectwo szczepienia dwiema dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 lub po opuszczeniu pływalni przez kolejną przebywającą na basenie osobę.

3) Zarządca obiektu może czasowo ograniczyć wstęp do strefy pływalni ze względu     na przekroczenie dopuszczalnej maksymalnej ilości osób, jaka może tam przebywać i wynoszącej 17 osób. Do limitu nie będą zaliczane osoby zaszczepione przeciw Covid-19, posiadające zaświadczenie, kod QR lub osoby legitymujące się aktualnym, negatywnym testem diagnostycznym.

4) Jednocześnie przypomina się, że w holu, przed i za kasami, w przebieralni oraz w innych przestrzeniach ogólnodostępnych innych niż prysznice, hala basenowa klienci zobowiązani są zakrywać usta i nos maseczkami.

Należy zachowywać w przestrzeniach ogólnodostępnych bezpieczną odległość od innych osób wynoszącą 1,5 m.

5) Należy opuścić pływalnię zaraz po pływaniu i unikać gromadzenia się.

 

Przepraszając za utrudnienia wskazujemy, że wynikają one z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów, którego Ośrodek Sportowo Rekreacyjny winien ściśle przestrzegać.