NALICZANIE CZASU NA PŁYWALNI

NALICZANIE CZASU NA PŁYWALNI

 

NA PŁYWALNI OSR ZABIERZÓW OBOWIĄZUJE 65 MINUT POBYTU W STREFIE NALICZANIA CZASOWEGO  DLA GRUP UCZĘSZCZAJACYCH NA NAUKĘ I DOSKONALENIE PŁYWANIA

– Obowiązujące przepisy związane z pandemią koronawirusa zabraniają przebywania i gromadzenia się większej ilości osób w obiekcie

– Rotacja Klientów poprawia działania porządkowo organizacyjne związane ze sprawnym funkcjonowaniem obiektu (sprzątanie, dezynfekcja)

– Czas pobytu w strefie naliczania na pływalniach wynosi około 60 min. (np.: pływalnia w Piekarach – 60 min., pływalnia w Skawinie – 55 min., pływalnia Kolna – 65 min., pływalnia AGH – 60 min.).

– Dla osób mających problem z suszeniem włosów, potrzebujących więcej czasu zainstalowano dodatkowe suszarki poza strefą naliczania.

– Powtarzające się praktyki dłuższego pozostawania na pływalni po skończonych zajęciach nauki pływania.