Unieważnienie Przetargu na usługę ratownictwa wodnego

Unieważnienie Przetargu na usługę ratownictwa wodnego

Numer referencyjny: ZRP-4-2022                                               Zabierzów, dnia 5.12.2022 r.

Zamawiający:

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zabierzowie

ul. Kolejowa 15A

32-080 Zabierzów


Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.

„Usługa ratownictwa wodnego na pływalni w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym w Zabierzowie w okresie 01.01.2023- 31.12.2024”Ogłoszenie nr 2022/BZP 00468212/01 z dnia 2022-11-30

Zamawiający, działając na podstawie art. 255 pkt 6 i art. 260 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.


Uzasadnienie prawne:


Zgodnie z art. 255 pkt 6 powołanej wyżej ustawy, zamawiający unieważnia postępowania, jeśli owo postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

W niniejszej sprawie postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego – a mianowicie błędnymi (sprzecznymi) danymi dotyczącymi przedmiotu postępowania, jakie omyłkowo znalazły się w Specyfikacji Warunków Zamówienia. W tym stanie rzeczy postępowanie musi być unieważnione.