Puchar Kmity-edycja zimowa 3.12.2022

Puchar Kmity-edycja zimowa 3.12.2022

Zapraszamy do zgłoszeń. Szczegóły w komunikacie. Zgłoszenia przez program luf lub na email damianwentrych@gmail.com

W zgłoszeniu należy podać datę urodzenia i konkurencje na jakich dziecko będzie pływać, Podczas zawodów opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic lub opiekun. 

Termin zgłoszeń upływa swe wtorek 29.11.2022r  godz. 20

Komunikat zawodów. 

https://swimart.pl/pliki/meet/2022/klu/12_03_zabierzow/komunikat.pdf