Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Informujemy, że został ogłoszony Przetarg na usługę ratownictwa wodnego na pływalni w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym w Zabierzowie w okresie 01.01.2023 – 31.12.2024.
Szczegóły dostępne są pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000468212%2F01