Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie

Aqua Aerobic i Rehabilitacja w wodzie dla dorosłych

ZAJĘCIA AQUA AEROBICU :

w każdy poniedziałek –    godz. 19.50-20.35          20.40 – 21.25

w każdy piątek              –    godz. 19.05-19.50           19.55 – 20.40    

Zapisanie do danej grupy odbywać się  będą poprzez wcześniejszą wpłatę za następny miesiąc. Liczba miejsc ograniczona.

ZAPISY W KASIE OSR tel. 664 437 808

Wymagany czepek na zajęciach.

 

CENY karnetów :

miesięczny 10 wejść-        230 zł.

miesięczny 9 wejść-          207 zł.

miesięczny 8 wejść-          184 zł.

miesięczny 7 wejść-           161 zł.

miesięczny 6 wejść-           138 zł.

miesięczny 5 wejść-            115 zł.

miesięczny 4 wejść-             92 zł.

miesięczny 3 wejścia            69 zł.

 

wejście jednorazowe   –      30 zł.          

Cena jednorazowa za karnet magnetyczny 10 zł./  opłata bezzwrotna/ 

 

Prosimy  o wcześniejsze wpisywanie się  do grup na dany miesiąc/ gdyż gwarantuje to wejście na dany termin /  pod nr tel. 664 437 808  lub 12 285 12 00

W pierwszej kolejności na zajęcia wchodzą osoby zapisane na daną godzinę / z  zakupionymi karnetami miesięcznymi / w następnej kolejności /gdy są  wolne miejsca/ – osoby spoza listy. Dla komfortu ćwiczących Pań wprowadzamy limit uczestników zajęć do 17 osób.

W przypadku gdy liczba uczestników na zajęcia z Aqua wynosi mniej niż 4 osobyZAJĘCIA ZOSTAJĄ ODWOŁANE

Pierwsze wejście na zajęcia z AQUA po podpisaniu regulaminu JEST BEZPŁATNE.

 

REHABILITACJA W WODZIE  dla dorosłych

Zapraszamy na zajęcia ruchowe.

Termin:

środa godz.  19.50-20.35          

                         20.40-21.25

prowadzona przez instruktorkę rehabilitacji ruchowej . Cena  1 zajęć to 28,- zł.  Płatność z góry za ilość zajęć w danym miesiącu. Liczba uczestników ograniczona.

Informacje pod nr tel.  12 285 12 00 wew. 21

 

Korzyści z Aqua  aerobicu:

Już od dawna ćwiczenia w wodzie były zalecane jako forma rehabilitacji dla osób z problemami układu kostnego i stawowego, czy po skomplikowanych operacjach. Jednak każdy, niezależnie od wieku i kondycji fizycznej może zafundować sobie trening w wodzie, gdyż nie obciąża on stawów, rozwija wytrzymałość mięśni, ogólną sprawność i wydolność fizyczną organizmu. Ponadto aqua aerobic nie obciąża kręgosłupa. Ale to nie wszystko, bowiem w wodzie ciśnienie hydrostatyczne działa na nasze ciało jak masaż limfatyczny, a ponieważ w masowanym ciele lepiej krąży krew i limfa, szybciej usuwane są z niego toksyny – główni sprawcy celullitu. Poza tym, podczas zajęć aqua aerobic spalamy więcej energii niż podczas zwykłych ćwiczeń (nawet 500 kcal w ciągu 45 minut). Wniosek jest prosty: aqua aerobik ujędrnia i napina całe twoje ciało. Jeśli wciąż nie jesteś przekonana do wodnego fitnessu, podpowiadamy, że woda daje nam oparcie, jakby 1000 rąk trzymało i unosiło nasze ciało, ważymy dużo mniej, dlatego ruszamy się inaczej. Woda oddziałuje na zanurzone ciało na wiele sposobów – organizm reaguje na jej temperaturę, ciśnienie, odczuwa lepkość i napięcie powierzchniowe. Dodatkowo podczas ruchów w wodzie występuje opór związany z tarciem. Warto też pamiętać o sile wyporu, która powoduje pozorną utratę ciężaru ciała. Człowiek o wadze 70 kg w wodzie waży około 6 kg. Siła ta wpływa więc na odciążenie ciała, co ułatwia wykonywanie ćwiczeń. Korzyści płynące z ćwiczeń w wodzie są więc nieocenione.

AQUA AEROBIC 

Z myślą o poprawie organizacji i warunków zajęć wprowadzamy od 22.10.2012 następującą organizacje:

– na zajęcia  AQUA AEROBICU   osoby wchodzą nie wcześniej niż 10 min przed zajęciami –pierwszeństwo mają stali klienci posiadający karnety AQUA

– liczba uczestników na jednych zajęciach powinna wynosić  do 17 osób ze względu na przepisy  bezpieczeństwa obowiązujące na pływalni oraz ze względu na komfort ćwiczących.

-proponujemy stałym klientką  zapisać się w Kasie OSR na konkretny dzień i godzinę w celu uzyskania karnetu.

-w  wypadku chęci sporadycznych wejść prosimy o kontakt z Kasą OSR w celu zweryfikowania ewentualnie wolnych miejsc.

 

 REGULAMIN AQUA AEROBICU

w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym w Zabierzowie

I.            Przepisy ogólne

1.      Każdy z uczestników zajęć Aqua Aerobiku zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć przed uczestniczeniem w pierwszych zajęciach oraz złożeniem podpisu na liście który potwierdza ,że klient zapoznał sie z regulaminem i zgadza sie na warunki w nim zawarte.

2.     Uczestnikiem zajęć Aqua Aerobiku może zostać osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie. W przypadku osoby niepełnoletniej – uczestnictwo w zajęciach aqua aerobiku jest możliwe tylko pod opieką rodziców lub  prawnego opiekuna.

3.     Uczestnictwo w zajęciach  odbywa się na własną odpowiedzialność.

4.   W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas zajęć aqua aerobiku należy natychmiast zaprzestać uczestniczenia w zajęciach oraz niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia.

5. Biorąc udział w zajęciach uczestnik potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy ćwiczeń. Za skutki wynikające z nieprzestrzegania regulaminów i instrukcji, uczestnictwa w zajęciach pomimo przeciwwskazań, a także wbrew poleceniom i wskazówkom instruktora, Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

6. Na niecce basenowej uczestnicy zajęć aqua aerobicu  muszą mieć obowiązkowo  czepek kąpielowy.

7. Podczas zajęć Aqua Aerobiku obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.

8. Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny.

9. Zajęcia Aqua Aerobiku prowadzą wykwalifikowani instruktorzy, do których poleceń należy się stosować. W przypadku niespełnienia wymogów Regulaminu organizator może odmówić przyjęcia takiego uczestnika na zajęcia.

10. Ośrodek zastrzega sobie prawo wykorzystania wizerunku osób korzystających z zajęć  prowadzonych na pływalni /zdjęcia, filmy, audio/ w celach marketingowych bez roszczeń finansowych.

 

 1. PŁATNOŚCI I ORGANIZACJA

 

 1. Wejście na zajęcia odbywa się po uiszczeniu opłaty wg cennika obowiązującego w OSR Zabierzów.
 2. Cena obejmuje 70 min pobytu w Ośrodku w tym 45 min zajęć AQUA na pływalni oraz 10 min w wannie spa bezpośrednio po zajęciach- w przypadku posiadania karnetu Stałego Klienta AQUA Aerobicu. Po upływie 70 mni dopłata w Kasie wg cennika usług za przekroczenie czasu pobytu w Ośrodku.
 3. W przypadku zamiaru skorzystania po zajęciach z kompleksu saunowego, należy to zgłosić przed zajęciami w Kasie OSR gdzie zostaje uaktywniona funkcja odpłatnego wejścia do sauny-wg cennika OSR.
 4. STALI KLIENCI AQUA AEROBICU otrzymują karnet z wpisaną godziną i dniem zajęć.

Karnet:

-zapewnia pierwszeństwo wejścia na zajęcia/ wpisane na karnecie/

-uprawnia do bezpłatnego skorzystania z wanny spa bezpośrednio po zajęciach- limit 10

minut

– w przypadku obecności na 14-u zajęciach z rzędu, bez nieobecności – uprawnia STAŁEGO KLIENTA  do skorzystania z 15-tego zajęcia za darmo

5.  Karnet obowiązuje przez podany okres. Po jego upływie należy zgłosić w Kasie chęć

dalszej kontynuacji na zajęciach.

W przypadku niezgłoszonej 3-ciej kolejnej nieobecności na zajęciach –karnet zostaje

automatycznie anulowany, a Ośrodek nie gwarantuje wejścia na zajęcia .

 1. Liczba uczestników na zajęcia nie powinna przekraczać 15 osób ze względu na przepisy bezpieczeństwa obowiązujące na pływalni oraz ze względu na komfort ćwiczących.
 2. Na Zajęcia AQUA osoby wchodzą nie wcześniej niż 10 min przed zajęciami . Pierwszeństwo mają osoby z karnetami , w przypadku wolnych miejsc zostają wpuszczone pozostałe osoby.

 

III.     Przeciwwskazaniami do korzystania z zajęć na pływalni są w szczególności:

 

 1. Choroby układu krążenia np.: niewydolność krążenia migotanie przedsionków, wady serca wrodzone, zakrzepowe zapalenie żył itp.
 2. Choroby układu oddechowego np.: zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, rozedma płuc, dychawica oskrzelowa (astma) z częstymi napadami duszności, i inne.
 3. Choroby przewodu pokarmowego np.: wrzód żołądka i dwunastnicy, ostry nieżyt żołądka, ostre zapalenie jelit, wirusowe zapalenie wątroby, zapalenie pęcherzyka i dróg żółciowych.
 4. Choroby układu dokrewnego np.: nadczynność tarczycy, cukrzyca z powikłaniami, niedoczynność kory nadnerczy.
 5. Choroby laryngologiczne np.: uszkodzenie małżowiny i przewodu słuchowego zewnętrznego, ostre zapalenie ucha wewnętrznego, choroby narządu przedsionkowego (błędnika), ostry i przewlekły nieżyt nosa i jam bocznych nosa, zapalenie migdałków podniebiennych.
 6. Przeciwwskazania okulistyczne np.: ostre i przewlekłe zapalenie spojówek, zapalenie woreczka łzowego, zapalenie twardówki, odwarstwienie siatkówki.
 7. Przeciwwskazania chirurgiczne: ostre zapalne stany narządów jamy brzusznej, stany zapalne skóry, tkanki podskórnej, mięśni, czyraki, ropne zakażenia.
 8. Choroby ginekologiczne np.: stany zapalne narządu rodnego, mięśniaki macicy z krwawieniami.
 9. Oraz inne jak np.: stany zagrażające udarem mózgu, ostre i przewlekłe zapalenie nerek, choroby reumatyczne w stanie zaostrzenia, choroby krwi o przebiegu ostrym i postępującym, wszelkie choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą ciała.