Aqua Aerobic

Aqua Aerobic

Zapisy na styczniowe zajęcia usprawniające oraz aqua aerobik rozpoczną się 27.12.2022 o godzinie 10:00.

ZAJĘCIA AQUA AEROBICU

W każdy poniedziałekgodz. 19.45 -20.3020.35 – 21.20
W każdy piątekgodz. 19.05 – 19.50 19.55-20.40 **** 20.45-21.30

Wymagany czepek na zajęciach.   

Zapisanie do danej grupy odbywać się  będą poprzez wcześniejszą wpłatę za następny miesiąc. Liczba miejsc ograniczona.

ZAPISY W KASIE OSR tel. 664 437 808

W przypadku braku miejsc proszę zgłaszać chęć uczestnictwa na zajęciach mailowo : osr@osrzabierzow.pl

CENY karnetów :

miesięczny 10 wejść400 zł
miesięczny 9 wejść360 zł
miesięczny 8 wejść320 zł
miesięczny 7 wejść280 zł
miesięczny 6 wejść240 zł
miesięczny 5 wejść200 zł
miesięczny 4 wejścia160 zł
miesięczny 3 wejścia120 zł
miesięczny 2 wejścia80 zł
Wejście jednorazowe40 zł

Cena jednorazowa za karnet magnetyczny 10 zł./  opłata bezzwrotna/ 

PŁATNOŚCI I ORGANIZACJA

 1.  Zapisy  do grup na dany miesiąc rozpoczynają się 24-go  poprzedzającego miesiąca. Nie prowadzimy zapisów telefonicznych.
 2. W pierwszej kolejności na zajęcia wchodzą osoby zapisane na daną godzinę / z  zakupionymi karnetami miesięcznymi / w następnej kolejności /gdy są  wolne miejsca / – osoby spoza listy.
 3. W przypadku gdy liczba uczestników na zajęcia z Aqua wynosi mniej niż 4 osoby– ZAJĘCIA ZOSTAJĄ ODWOŁANE.
 4. Pierwsze wejście na zajęcia z AQUA po podpisaniu regulaminu JEST BEZPŁATNE.
 5. Wejście na zajęcia odbywa się po uiszczeniu opłaty wg cennika obowiązującego w OSR Zabierzów.
 6. Cena obejmuje 65 min pobytu na pływalni tym 45 min zajęć AQUA na pływalni.  Po upływie 65 min. dopłata w Kasie wg cennika usług za przekroczenie czasu pobytu na pływalni.
 7. Posiadacze Karty MultiSport będą wykreślani z grupy po drugiej nieobecności w miesiącu.
 8. Karnet na Aqua – uprawnia STAŁEGO KLIENTA  do skorzystania z 15-tego zajęcia za darmo w przypadku obecności na 14-u zajęciach z rzędu, bez nieobecności .
 9. Liczba uczestników na zajęcia nie powinna przekraczać 14 osób ze względu na przepisy bezpieczeństwa obowiązujące na pływalni oraz ze względu na komfort ćwiczących.
 10. W  wypadku chęci sporadycznych wejść prosimy o kontakt z Kasą OSR w celu zweryfikowania ewentualnie wolnych miejsc.

 REHABILITACJA W WODZIE  DLA DOROSŁYCH.

Zapraszamy na zajęcia ruchowe.

Termin:

środagodz.  19.45 – 20.3020.30 – 21.15 
czwartek godz. 19.50 – 20.35 20.40-21.25

piątek godz. 17.30-18.15 18.15-19.00

prowadzona przez instruktorkę rehabilitacji ruchowej.

Cena  1 zajęć to 35,- zł.

Cena przy zakupie karnetu 30,- zł .

Płatność z góry za liczbę zajęć w danym miesiącu.

Liczba uczestników ograniczona.

Informacje pod nr tel.  12 285 12 00 wew. 21

  REGULAMIN AQUA AEROBICU w OSR w Zabierzowie.

Przepisy ogólne

 1.  Każdy z uczestników zajęć Aqua Aerobiku zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć przed uczestnictwem w pierwszych zajęciach oraz złożeniem podpisu na formularzu RODO, który potwierdza, że klient zapoznał się z regulaminem i zgadza się na warunki w nim zawarte.
 2.  Uczestnikiem zajęć Aqua Aerobiku może zostać osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie. W przypadku osoby niepełnoletniej – uczestnictwo w zajęciach Aqua Aerobiku jest możliwe tylko pod opieką rodziców lub  prawnego opiekuna.
 3.  Uczestnictwo w zajęciach  odbywa się na własną odpowiedzialność.
 4. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas zajęć aqua aerobiku należy natychmiast zaprzestać uczestniczenia w zajęciach oraz niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia.
 5. Biorąc udział w zajęciach uczestnik potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy ćwiczeń. Za skutki wynikające z nieprzestrzegania regulaminów i instrukcji, uczestnictwa w zajęciach pomimo przeciwwskazań, a także wbrew poleceniom i wskazówkom instruktora, Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 6. Na niecce basenowej uczestnicy zajęć Aqua aerobicu  muszą mieć obowiązkowo  czepek kąpielowy.
 7. Podczas zajęć Aqua Aerobiku obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy oraz rozmów między uczestnikami.
 8. Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny.
 9. Zajęcia Aqua Aerobiku prowadzą wykwalifikowani instruktorzy, do których poleceń należy się stosować. W przypadku niespełnienia wymogów Regulaminu organizator może odmówić przyjęcia takiego uczestnika na zajęcia.
 10. Ośrodek zastrzega sobie prawo wykorzystania wizerunku osób korzystających z zajęć  prowadzonych na pływalni /zdjęcia, filmy, audio/ w celach marketingowych bez roszczeń finansowych.

Korzyści z Aqua  aerobicu:

Już od dawna ćwiczenia w wodzie były zalecane jako forma rehabilitacji dla osób z problemami układu kostnego i stawowego, czy po skomplikowanych operacjach. Jednak każdy, niezależnie od wieku i kondycji fizycznej może zafundować sobie trening w wodzie, gdyż nie obciąża on stawów, rozwija wytrzymałość mięśni, ogólną sprawność i wydolność fizyczną organizmu. Ponadto aqua aerobic nie obciąża kręgosłupa. Ale to nie wszystko, bowiem w wodzie ciśnienie hydrostatyczne działa na nasze ciało jak masaż limfatyczny, a ponieważ w masowanym ciele lepiej krąży krew i limfa, szybciej usuwane są z niego toksyny – główni sprawcy cellulitu. Poza tym, podczas zajęć aqua aerobic spalamy więcej energii niż podczas zwykłych ćwiczeń (nawet 500 kcal w ciągu 45 minut). Wniosek jest prosty: aqua aerobik ujędrnia i napina całe twoje ciało. Jeśli wciąż nie jesteś przekonana do wodnego fitnessu, podpowiadamy, że woda daje nam oparcie, jakby 1000 rąk trzymało i unosiło nasze ciało, ważymy dużo mniej, dlatego ruszamy się inaczej. Woda oddziałuje na zanurzone ciało na wiele sposobów – organizm reaguje na jej temperaturę, ciśnienie, odczuwa lepkość i napięcie powierzchniowe. Dodatkowo podczas ruchów w wodzie występuje opór związany z tarciem. Warto też pamiętać o sile wyporu, która powoduje pozorną utratę ciężaru ciała. Człowiek o wadze 70 kg w wodzie waży około 6 kg. Siła ta wpływa więc na odciążenie ciała, co ułatwia wykonywanie ćwiczeń. Korzyści płynące z ćwiczeń w wodzie są więc nieocenione.

 Przeciwwskazaniami do korzystania z zajęć na pływalni są w szczególności: 

 1. Choroby układu krążenia np.: niewydolność krążenia migotanie przedsionków, wady serca wrodzone, zakrzepowe zapalenie żył itp.
 2. Choroby układu oddechowego np.: zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, rozedma płuc, dychawica oskrzelowa (astma) z częstymi napadami duszności, i inne.
 3. Choroby przewodu pokarmowego np.: wrzód żołądka i dwunastnicy, ostry nieżyt żołądka, ostre zapalenie jelit, wirusowe zapalenie wątroby, zapalenie pęcherzyka i dróg żółciowych.
 4. Choroby układu dokrewnego np.: nadczynność tarczycy, cukrzyca z powikłaniami, niedoczynność kory nadnerczy.
 5. Choroby laryngologiczne np.: uszkodzenie małżowiny i przewodu słuchowego zewnętrznego, ostre zapalenie ucha wewnętrznego, choroby narządu przedsionkowego (błędnika), ostry i przewlekły nieżyt nosa i jam bocznych nosa, zapalenie migdałków podniebiennych.
 6. Przeciwwskazania okulistyczne np.: ostre i przewlekłe zapalenie spojówek, zapalenie woreczka łzowego, zapalenie twardówki, odwarstwienie siatkówki.
 7. Przeciwwskazania chirurgiczne: ostre zapalne stany narządów jamy brzusznej, stany zapalne skóry, tkanki podskórnej, mięśni, czyraki, ropne zakażenia.
 8. Choroby ginekologiczne np.: stany zapalne narządu rodnego, mięśniaki macicy z krwawieniami.
 9. Oraz inne jak np.: stany zagrażające udarem mózgu, ostre i przewlekłe zapalenie nerek, choroby reumatyczne w stanie zaostrzenia, choroby krwi o przebiegu ostrym i postępującym, wszelkie choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą ciała.