Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie

Godziny otwarcia pływalni

 Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie

informuje, że

24-26 MAJA 2022 PŁYWALNIA CZYNNA W GODZ.10.00-21.30*

DUŻA DOSTĘPNOŚĆ TORÓW DO GODZ. 15.00  

 

PŁYWALNIA CZYNNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH    wg harmonogramu  :

PONIEDZIAŁEK 7.00-8.30  9.15-10.45 12.15-13.45 14.30-15.15 17.30-21.30*
WTOREK  10.00-15.00 17.30-21.30*
ŚRODA  10.00-17.00 17.30- 21.30*
CZWARTEK  10.00-16.00 17.30-21.30*
PIĄTEK  7.00-8.30 15.15-21.30*
SOBOTA  9.15-13.15  14.00-20.30*
NIEDZIELA  10.00-19.30

* oznacza godzinę opuszczenia Obiektu

z niecki basenowej należy wyjść 30 min wcześniej przed zamknięciem Obiektu.

                  HARMONOGRAM REZERWACJI TORÓW  

(  X – tory zarezerwowane)

PONIEDZIAŁEK

6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:15 10:00 10:45 11:00 11:45 12:00 12:15 13:00 13:45 14:30
1 TOR x x x x  x x  x  x  x  x  x x  x  x x x
2 TOR x x x x  x x  x x x x  x  x  x  x  x  x
3 TOR x x x  x x x x x x x x x  x  x x
4 TOR x x x x x x x x x x x  x  x  x
5 TOR x x  x  x  x  x  x  x  x  x x
6 TOR x x x  x x x x  x
15:00 15.15 15:30 16.00 17:00 17.30 17:45 18:15 18:50 19:00 19:15 19:30  19.45  20.30 21.00 21.30
1 TOR x  x x x  x  x x  x x x x  x  x  x  x  –
2 TOR  x  x  x  x  x x  x  x  x  x x x  x  x  x
3 TOR  x  x  x x  –
4 TOR  x x x x x x  –
5 TOR x  x x  x x  x  x  x x  x  x x  –
6 TOR  x x x  x x x  x  x x x  x  x  –


WTOREK:

6:30 7:00 7:30 8:00  8:30  9:00 9:15 10:00 10:15 11:00 11:45 12:00 12:30 13:00 13:45 14:15
1 TOR x x x x x x x
2 TOR x x x  x x x x
3 TOR x x x x x x x
4 TOR x x x x x x x
5 TOR x x x  x x x x
6 TOR x  x  x  x x x x
14:30 15:00 15:30 16:00 16:45 17:30 17.45 18:05 18:50 19:15 19.45 20.30 20:45 21:15 21:30 21.30
1 TOR x  x  x  x x x x x x x x x x
2 TOR x  x x  x  x  x x x x  x x x x
3 TOR x x  x  x x x  x  x x x x
4 TOR x x  x  x  x
5 TOR x x  x  x  x  x  x  x x  x x  x x
6 TOR x  x  x x x x x x x x  x


ŚRODA:

6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:15 10:00 10:45 11:00 11:30 12:00 12:30 13:30 13:45 14:15
1 TOR x x x x x x x
2 TOR x x x x x x  x
3 TOR x x x x x  x x
4 TOR x x x x x  x  x
5 TOR x x x x x x  x
6 TOR x  x  x  x x  x x
14:30 15.00 15:15 15.30 16:00 17.00 17:30 18:05 18:30 19:00 19:50 20:00 20:40  20.45  21.25 21.30
1 TOR x x x x x  x  x x  x x x x x
2 TOR x  x  x  x  x  x  x x x  x x x  x  –
3 TOR x  x  –
4 TOR x x x x x  x x x x  –
5 TOR x x x  x x x  x x  –
6 TOR  x x x x x x x  x  x  x x  x  –

CZWARTEK:

6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:45 11:00 11:30 12:00 12:15 13:00 13:45 14:30
1 TOR x x x x x  x  x x x  x
2 TOR x x x x x x x x  x
3 TOR x x x  x x  x  x x  x  x
4 TOR x x x  x x  x x  x x  x
5 TOR x x x  x x  x  x  x x x
6 TOR x  x  x x x x x x x x
15:00 15:15 15:30 16:00 16.15 17.00 17:30 18:05 18.50 19:00 19.15 19.30  19.45  20.35  21.15 21.30
1 TOR  x  x  x x  x  x x x  x x
2 TOR  x x  x x x x  x x  x x
3 TOR x  x x  x  –
4 TOR  x  x x  x x x  x x x x  x x
5 TOR x  x x  x  x  x  x  x x  x
 6 tor  x  x x  x  x  x  x x x x x x  x

PIĄTEK 

6:30 7:00 7:30 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 10:45 11:30 12.00 12:30 13:00 13:15 13:30 14:15
1 TOR x x x  x  x  x  x  x x  x x x x  x x  x
2 TOR  x  x x x x  x x x x  x x x x x  x x
3 TOR  x  x x  x  x  x  x  x  x x  x  x  x  x  x x
4 TOR x  x  x  x  x  x     x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
5 TOR x x x  x  x  x x x x  x x x x x x
6 TOR x  x  x x x x  x  x  x x  x x x  x
14:30 15.15 15:30 16:00 17:00 17:30 18:00 18:15 19:00 19:15 19:45 20:10 20:30  20.40  21.15 21:30
1 TOR x x  x x  x x  x  x x x x x x  –
2 TOR x  x x x x  x  x x  x  x  x  x  x  –
3 TOR  x  x  x  x x  –
4 TOR  x  x  x  x  –
5 TOR  x x x x x x x x  –
6 TOR  x x x x  x x x x x x x x  x  x  –

 

SOBOTA:

 7.00  7.30  8.00 8:30 9:00 9:15 10:00 10:30 10:45 11:30 12:30 12:15 13:15 13:45 14:00
1 TOR x x x x x x x x  x x x x x  x  x x
2 TOR x x x x  x  x x x x  x x x x  x  x
3 TOR  x x x x  x  x x x
4 TOR x x x x  x  x x x
5 TOR  x x x x  x  x x x x
6 TOR x x x x  x  x  x  x x  x x x x x x
14:45 15:00 15:30 16:15 16:45 17:00 17:30 17:45 18:15 18:30 19:00  20.15  20.20  20.30
1 TOR  x  x  x x x x x
2 TOR  x x x  –  –  –
3 TOR  –  –  –
4 TOR  –  –  –
5 TOR  x  x  x  –  –  –
6 TOR  x  x  x x  x  x  x  –  –  –


NIEDZIELA:

6:30 7:00 7:30 8:00 9:00 10:00 10:30 11:00 11:15 11:45 12:00 12:30 13.00 13:15 13:30 14:00
1 TOR  –  – x x  x  x  x x x x
2 TOR  –  –  –  –  –
3 TOR  –  –  –  –  
4 TOR  –  –  –  –  –
5 TOR  –  –  –  –  –
6 TOR  –  –  –  –  – x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
14:30 15:00 15:30 16:15 16:30 17:00 17:45 18:00 19:30 19:15 19:30 20:00
1 TOR  x  x  x x x  –  –  –  –  –  –  –
2 TOR  –  –  –  –  –  –  –
3 TOR  –  –  –  –  –  –  –  –
4 TOR  –  –  –  –  –  –  –  –
5 TOR  –  –  –  –  –  –  –  –
6 TOR  x  x  –  –  –  –  –  –  –  –

(X – tory zarezerwowane)

(  –   opuszczenie niecki basenowej)